In Between Jobs

(Karriererådgivning)

>

Karriererådgivning

Økt endringstakt i utdanning, arbeidslivet og samfunnet for øvrig innebærer at få av oss i dag kan se fram til en stabil, livslang karriere i en stilling, en organisasjon eller et yrke som ikke er preget av endringer. Det er uttalt fra profesjonelt hold at de fleste av oss må være forberedt på minst fem store karrieremessige omstillinger i løpet av et yrkes aktivt liv.

For den enkelte av oss innebærer dette at «livslang læring» blir et begrep som har rot i virkeligheten og blir en nødvendighet. For organisasjoner innebærer dette at det blir avgjørende å besitte kunnskap, metoder og verktøy som muliggjør en best mulig forvaltning og videreutvikling av medarbeidernes kompetanse og kunnskap

Lederrådgivning AS bidrar med profesjonell hjelp rundt organisasjonsendringer samt støtter ledergruppen i organisasjonen både i forkant, underveis og etterkant av prosessen med å lage gode strategier og gjennomføre endringer.

Karriererådgivning innebærer følgende bistand overfor virksomheter og enkeltpersoner:

  • Karriereplanlegging og kompetanseutvikling.

  • Rådgivning rundt utdannings- og yrkesvalg.

  • Karrierevalg i nyorientering- og omstillingsprosesser.

  • Individuell karriereplanlegging og profesjonell utforming av CV.

  • Preparering før jobbintervjuer med trening.

I arbeidet rundt karriererådgivning benytter vi profesjonell metodikk og verktøy som er solid faglig forankret i forskning.