>

Om Lederrådgivning AS

Lederrådgivning AS ble etablert i 2014, og jobber med områder som tar utgangspunkt i å utvikle ledere og medarbeidere til å bli mer effektive i sine roller. Ulike verktøy og tilnærminger benyttes, men utgangspunktet er at det primært skal være forskningsbasert tilnærming og utvikling. Lederrådgivning AS har erfaring med å jobbe med coaching av ledere, trening innenfor leder- og medarbeiderutvikling, gjennomføring av ulike HR-målinger i organisasjoner samt problemstillinger knyttet til omorganiseringer. Lederrådgivning AS har bred erfaring med å jobbe med karriererådgivning, HR-undersøkelser, forskningsbasert leder og medarbeiderutvikling samt ledercoaching.

Reidar Myrvang er sertifisert Coach innenfor Nevro Lingvistisk Programmering i henhold til internasjonale retningslinjer for trening og sertifisering.Nevro Lingvistisk Programmering handler om på hvilken måte vi kommuniserer med oss selv og andre for å bli mer effektive i å nå være mål.Innehar i tillegg sertifiseringer på ulike psykometriske kartleggingsverktøyer.

Organisasjonsnummer:

913 896 459

Lederrådgivning AS
Utsiktsveien 3
1482 Nittedal
Tlf 974 68 774.
post@lederraadgivning.no

Utdannelse.

Reidar Myrvang har gjennomført Executive Master of Management programmene Human Resources Management samt Lederutvikling i organisasjoner ved Handelshøyskolen BI.

I forbindelse med overnevnte programmer ble det forsket på hvilke lederstiler som utøves innenfor finansbransjen. I tillegg ble det forsket på sammenhenger mellom sosial relasjon til leder og opplevd mestringsklima blant 43 sparebanker innenfor en av Norges største sparebank allianser.

Reidar Myrvang har bred kompetanse og erfaring fra ulike lederstillinger på ulike nivåer innenfor finans- og varehandelsbransjen.

Kandidat som årets unge leder 2012.

Ved behov samarbeides det med større kompetansemiljøer og nettverk.


Hva er god og effektiv ledelse? I denne videoen med Reidar Myrvang fra Lederrådgivning AS og Mirza Mujic fra Mujic Consulting diskuteres hva god og effektiv ledelse er, betydning av mestring sett opp mot prestasjoner, målinger av resultater samt betydningen av positiv psykologi.

Samarbeidspartnere